เช็คพัสดุ

First Name Last Name Order ID Status
John Doe 0123456789 Shipping
Mary Moe 0213456789 Received
July Dooley 0312456789 Confirmed Order

*ผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน 2 วันทำการหลังจากผู้ซื้อทำการ ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า หากเกินเวลาที่กำหนดรายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิก